Om EU's plantemonografier

EU’s plantemonografier er oversigter, hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur (European Medicines Agency) vurderer sikkerhed og effekt af planter, der bruges medicinsk.

ViFAB har samlet en liste med links til plantemonografierne. Vær opmærksom på, at plantemonografierne er på engelsk.

EU's plantemonografier

Hvad er en plantemonografi?

En EU plantemonografi er en videnskabelig udtalelse om den dokumentation, der findes om en plantes effekt og sikkerhed i medicinsk brug. 

Plantemonografierne indeholder også information om plantens traditionelle brug og erfaringer med dens virkning.

Hvem laver plantemonografierne?

Udvalget for Plantelægemidler (HMPC) laver plantemonografierne. HMPC er et udvalg nedsat af Det Europæiske Lægemiddelagentur. 

HMPC’s medlemmer er alle videnskabelige eksperter inden for plantelægemidler. Udvalget består af én repræsentant fra hver af de 27 EU-medlemsstater, en repræsentant fra Island og Norge og fem særligt sagkyndige.

Fra Danmark sidder en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen.

Udvalget for Plantelægemidler (HMPC)

Hvilken information indeholder plantemonografierne?

Plantemonografier er opdelt i to kolonner: 

  • ”Well-established use” (på dansk ”Veletableret brug”) indeholder informationer om sikkerhed og effekt, som HMPC vurderer, er dokumenteret tilstrækkeligt.
  • ”Traditional use” (på dansk ”Traditionel brug”) indeholder informationer om plantens traditionelle brug, sikkerhed og sandsynlig effekt, som HMPC vurderer, der er acceptabel dokumentation for. 

I plantemonografierne vurderes hver plantetilberedning (f.eks. tørekstrakt, flydende ekstrakter eller pulver) for sig selv. Det skyldes, at dokumentationen kan være forskellig for hver tilberedning. 

I én plantemonografi kan en plante i pulverform eksempelvis stå i kolonnen ”veletableret brug”, mens den som flydende ekstrakt står under ”traditionel brug” eller måske slet ikke tages med, fordi der ikke er tilstrækkelig viden om plantetilberedningen.

I plantemonografier står også:

  • Hvad plantelægemidlet bruges til
  • Hvem der kan bruge produktet (voksne, børn, gravide, ammende, osv.)
  • Sikkerhedsoplysninger, f.eks. bivirkninger og interaktion med anden medicin.

Kilde