Virker naturmedicin og kosttilskud?

Der findes en del forskning i effekten af naturmedicin samt vitaminer og mineraler, men resultaterne er typisk spredt i mange forskellige tidsskrifter og databaser.

Det kan derfor være en hjælp at se i den internationalt anerkendte database, Cochrane-biblioteket, som på en overskuelig måde samler resultater ind fra hele verden om forskning i effekten af forskellige behandlingsformer.

Oplysningerne i Cochrane-biblioteket bygger kun på resultater af undersøgelser, som har et højt kvalitetsniveau.

Cochrane samler alle undersøgelser om det samme emne i én analyse og laver en samlet konklusion. Herved bliver den statistiske sikkerhed for konklusionerne højere.

Effekt af naturmedicin og kosttilskud

Effekt af vitaminer og mineraler

Det er vigtigt, at du er opmærksom på:

  • ViFAB har lavet et overblik over resultaterne fra Cochrane-biblioteket på dansk, men kildeteksterne er på engelsk og indeholder fagudtryk. Det er derfor vigtigt, at du taler med din læge, før du eventuelt går i gang med en behandling.
  • Cochrane har ikke artikler om alle tænkelige behandlinger mod alle tænkelige lidelser. Hvis du ikke finder resultater om f.eks. fiberrige kosttilskud mod forstoppelse, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at netop den behandling ikke virker. Måske er det bare ikke undersøgt endnu.

Tal med din læge

Kontakt din læge, hvis du overvejer en behandling, som omtales i en Cochrane-oversigt.

Din læge kan vejlede dig i:

  • Hvor store doser der er tale om af en bestemt form for kosttilskud eller naturmedicin.
  • Forsigtighedsregler eller andet, du skal være opmærksom på ved et bestemt præparat eller behandling.