Publiceret .

Broen på Sydfyn

af Jesper Madsen

En gruppe af læger og alternative behandlere er i gang med at bygge bro på konkret og lokalt plan og har bl.a. idéer til forskningsprojekter. Nøglen er dialog og forståelse frem for mudderkastning.

- Det gælder om at tænke ud af boksen og turde gå i gang med at snakke sammen om det, vi laver, siger Nina Grønning, som fungerer som tovholder i ”Gruppen for komplementær sundhed” med basis på Sydfyn. Hun er uddannet heilpraktiker og kranio-sakralterapeut, og siden 2006 har hun haft egen praksis i Svendborg inden for kranio-sakralterapi.

Gruppen består af læger, alternative behandlere og andre med interesse for at bygge flere bropiller på broen mellem sundhedsvæsenet og det alternative eller komplementære, og de godt ti medlemmer mødes ca. fire gange årligt.

- Vi skal lære noget mere om og af hinanden, og vi skal væk fra den mudderkastning, der ofte præger billedet. Taberne er klienterne eller patienterne – de kommer jo til at stå som skilsmissebørn mellem de to ”lejre”.

Efter nogle samtaler i 2015 blev Nina og læge Frederik Vestergaard enige om at der var brug for en gruppe med folk fra begge lejre, hvis der skulle skabes noget nyt. Det viste sig ikke at være svært at samle nogle folk, og i dag består gruppen af behandlere inden for bl.a. tankefeltterapi, kranio-sakralterapi og heilpraktik, samt en cardiolog og en almen mediciner.

Vi har alle fordomme

- Konkret er vi i gang med at søsætte et forskningsprojekt inden for psykiatrien her på Fyn, vi vil gerne arrangerer foredrag, og på længere sigt har vi planer om at holde et større arrangement med deltagelse af bl.a. prominente fagfolk fra udlandet.

- Vores gruppe består af travle mennesker, så naturligvis er ressourcerne begrænsede, men alle har mod på at gøre en indsats, så vi kan få fjernet noget af den berøringsangst og stigmatisering, der findes.

- Der er mange fordomme og megen vanetænkning – også blandt de alternative behandlere. Jeg har selv oplevet at blive forskrækket over mine klienters åndelige oplevelser, og når jeg som alternativ behandler kan reagere sådan, så tror da pokker, at lægerne ikke kan rumme det.

- Jeg tror, at løsningen er at bevare sin nysgerrighed. At huske, at ”sandheden ikke er færdig” og at lægevidenskaben hele tiden videreudvikler sig, siger Nina Grønning.

Læge Frederik Vestergaard havde gennem 16 år en lægepraksis, men solgte den for to år siden. Han syntes der var for meget samlebåndsarbejde, og han oplevede ikke, at patienterne generelt fik det bedre.

Det var også nysgerrigheden, der fik Frederik Vestergaard til at gå med i gruppen. Han havde længe interesseret sig for naturvidenskabens grænseområder, bl.a. i form af hypnose, som jo også i manges øjne er noget kontroversielt.

Rummelighed fra begge sider

- Jeg spørger ofte mig selv, når jeg møder noget alternativt: Er dette lægevidenskab eller hokus-pokus? Er der mon noget af det, der kunne gavne mine patienter? Der er jo mange begrænsninger inden for naturvidenskaben, og som læger bør vi være nysgerrige, siger Frederik Vestergaard.

- Jeg har snakket meget med Nina om hendes patienter, og jeg kan se, at kranio-sakralterapi kan hjælpe nogle af dem, hvor almindelig lægevidenskab ikke kan. Og når jeg ser konkrete resultater, bliver jeg naturligvis påvirket, selv om jeg godt ved, at mange af mine kolleger ville rynke på næsen, hvis de hørte om det.

- I gruppen er jeg jo i mindretal som læge. Nogle af de andre er meget alternative, og det kan godt føles lidt akavet nogle gange, når noget virker helt uforståeligt. Men vi er jo netop forskellige, og det kræver rummelighed fra begge sider. Jeg kan og vil jo ikke børste min lægeuddannelse af mig, og jeg vil på ingen måde forsøge at blåstemple hvad som helst inden for det alternative, men jeg respekterer, at der findes andre meninger og tilgange.

- Jeg har filosoferet meget over hvad det egentlig er, der virker. Er det selve den alternative behandling, eller er det den specifikke behandlers menneskelige egenskaber?  Det samme spørgsmål kan jeg også stille til det, vi læger gør – mange lægelige behandlinger bygger jo heller ikke på evidens, men simpelthen på erfaring og sund fornuft, siger Frederik Vestergaard.

- Begge parter bør nok indrømme, at en del af de positive effekter skyldes det, vi kalder placebo, selv om vi ikke præcis ved, hvad det så vil sige.

Frederik Vestergaard har udover sit arbejde som praktiserende læge været konsulent på Asylcenter Holmegård på Langeland, har bidraget til Ugeskrift for Læger og The Lancet, samt været formand for Svendborg Lægeklub.