Publiceret .

Bryd vanetænkningen!

af Jesper Madsen

Amerikansk hjertelæge anbefaler, at man går nye veje, bl.a. ved at bygge bro og styrke samarbejdet mellem de forskellige faggrupper.

Lige som i Danmark er begrebet “brobygning” meget i fokus, når man på globalt plan snakker om alternativ behandling. For vestligt uddannede læger betyder det bl.a. at man skal være kritisk mht. både teorier og vanetænkning, og det gælder fx Mimi Guarneri fra USA.

Dr.med. Mimi Guarneri er professor på UCSD (University of California San Diego) hun er formand for “Academy of Integrative Health and Medicine” (AIHM) og har en baggrund som hjertelæge.

- Allerede tidligt i min karriere kunne jeg se både styrkerne og svaghederne i det vestlige sundhedsvæsen, jeg er en del af, siger Mimi Guarneri.

- Mens vestlig medicin er nået langt i behandlingen af akutte lidelser som fx hjerteanfald, kommer den til kort, når det gælder forebyggelse og kroniske sygdomme. Man forestiller sig simpelthen ikke mennesket som et dynamisk system – men i virkeligheden drejer det sig om at finde den underliggende årsag, når man skal vende udviklingen i et sygdomsforløb.

Relationer er vigtige

- Tankegangen ”pille til patient” indebærer en risiko for stigende afhængighed af farmaceutisk behandling på bekostning af mere basale og lønsomme behandlinger.

- Det første skridt hen imod en reel integration i sundhedsplejen er at bygge bro mellem alle de faggrupper, der arbejder med behandling, konventionelle såvel som alternative. Det betyder konkret, at vi på AIHM gør meget ud af at skabe relationer mellem de patienter vi behandler og samtlige sundhedsprofessionelle.

Der tales ofte om, at de alternative behandlere har mere tid sammen med patienten end lægen, og at det i sig selv betyder, at patienten oplever en bedring. Men der er mere end det på spil, også hos lægerne:

- Læger, der etablerer en relation til patienten får et konkret udbytte i form af mindre bekymrede patienter, der har færre symptomer og fungerer bedre. Smerterne og blodtrykket kommer desuden mere under kontrol. Her henviser Mimi Guarneri til en undersøgelse fra 1999, Evidence on patient-doctor communication.