Publiceret .

Flere penge til SRAB

af Jesper Madsen

I 2016 får Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling tilført 5 millioner kroner til at styrke sit arbejde. Det fremgår af Finansloven, og pengene skal bruges til ”forskningsprojekter inden for alternativ behandling, partnerskaber med patientforeninger samt en øget formidling, herunder via hjemmeside og konferencer.”

Rådet er et rådgivende samarbejdsorgan under Styrelsen for Patientsikkerhed, og du kan læse mere om SRAB her.