Publiceret .

Forskningsprojekt skal styrke rådgivning

af Jesper Madsen

Rådgivningen om alternativ behandling til kræftpatienter skal styrkes via et forskningsprojekt, som får del i de 4 mio kr, der i 2016 blev afsat på finansloven til forskning i alternativ behandling.

Godt halvdelen af alle kræftpatienter bruger alternativ behandling. Men undersøgelser viser, at kræftpatienter savner støtte og vejledning om alternativ behandling fra det sundhedsfaglige personale, og at over halvdelen af de kræftpatienter, som bruger alternativ behandling, ikke fortæller det til personale

I projektet danner man sig et overblik over den forskningsbaserede viden om alternativ behandling. Desuden vil man gennem fokusgrupper finde ud af, hvad kræftpatienter, læger og sygeplejersker ønsker vedr. rådgivning og dialog. (En fokusgruppe er en fokuseret og styret gruppediskussion).

På den baggrund udvikler man modeller for hvordan sundhedspersonalet skal formidle information om alternativ behandling til patienter på kræftafdelinger. Tre afdelinger medvirker, nemlig på Herlev Sygehus, Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt. Efter tre måneders informationsformidling evalueres hele forløbet, dels ved at se om patienternes forventninger til og brug af alternativ behandling ændres, dels via en dialog med de involverede parter: patienter, sundhedspersonale og alternative behandlere.

- Vi er blevet rigtig godt modtaget på afdelingerne, netop fordi den information, vi leverer, er forskningsbaseret, siger Helle Johannessen, forskningsleder og professor ved Syddansk Universitet.

Projektet udføres af forskere ved Syddansk Universitet tilknyttet Institut for Sundhedstjenesteforskning og Videncenter for Rehabilitering og Palliation - i dialog med Kræftens Bekæmpelse, der har fået tildelt midlerne fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere her.