Publiceret .

Op ad bakke mod strømmen

Det er ikke nemt både at studere medicin og beskæftige sig med alternativ behandling, men alligevel deltog ti medicinstuderende i ”8th European Congress for Integrative Medicine”, som fandt sted i weekenden 26-27. september i Helsingør.

- Det er rigtig godt for os at være med på en sådan konference, ikke mindst fordi vi kan tage noget med tilbage til vores medstuderende, siger Astrid Marie Høeg Næraa, som læser på 4. semester på Odense Universitet.

Hun er formand for de medicinstuderendes interessegruppe for alternativ behandling, som nu hedder ”Integreret Sundhed” (ISund), tidligere MIKAM eller GIM.

De studerende fungerede som hjælpere under konferencen og fik til gengæld lov til at deltage uden gebyr. Derved fik de et fagligt udbytte, de ikke kunne have opnået andre steder.

- Mange studerende er interesseret i alternativ behandling, men kun nogle få har overskud til at melde sig under fanerne og gøre en indsats i ISundund. Studiet er meget krævende, og vi bliver bombarderet med tilbud om aktiviteter, der ligger uden for pensum. De fleste af dem er studierelevante, så at de kan gavne én senere i karrieren – men det er ikke tilfældet mht. alternativ behandling.

- Alle studerende har på en eller anden måde et forhold til alternativ behandling, men man skal virkelig brænde for at være med, ellers orker man det ikke, siger Astrid Marie Høeg Næraa. ISund er stort set kun aktive i Odense, og kernegruppen består af 4-5 personer. Der kunne ske meget mere, hvis flere meldte sig, siger Astrid Marie Høeg Næraa.

ISund har som regel ét foredrag pr semester, hvor alternativ behandling er temaet, men det skal derudover have et konkret medicinsk indhold for at have relevans for deltagerne.

- Universitetet havde en forelæsning med læge Elsebeth Lægaard, som er medlem af Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur, og professor Helle Johannessen fra Syddansk Universitet i Odense, som forsker i alternativ behandling.

- Det blev en succes, ikke mindst fordi vi gjorde meget for at få de studerende til at forberede sig og møde op, og vi havde på forhånd givet dem links med gode kilder. ISund har desuden selv arrangeret foredrag med Elsebeth Lægaard samt Dan Kryh, der er kirurg og ligeledes medlem af Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur.

De medicinstuderende har også haft et kort forløb under faget ”videnskabsteori”, hvor alternativ behandling blev behandlet under overskriften ”tro og helbred”. Men det er på ingen måde obligatorisk stof, der er tale om.

- Faget er utroligt vigtigt for at forstå de overordnede perspektiver i sundhed og forskning, men desværre ligger videnskabsteori på et meget simpelt niveau, og der er alt for lidt tid til det.

- Jeg synes det er besynderligt, at interessen for alternativ behandling er så lille blandt lægerne. De ved jo i forvejen, at alt det, der ligger ”uden om” det rent medicinske, fylder meget i hverdagen, så hvorfor ikke også inddrage alternativ behandling? spørger Astrid Marie Høeg Næraa.

Besøg ISund: http://imcc.dk/aktiviteter/integreretsundhed/