Publiceret .

Polarisering skader sundheden

af Jesper Madsen

En sort-hvid debat om alternativ behandling er negativ og skadelig, skriver svenske forskere i en debatartikel i tidsskriftet European Journal of Integrative Medicine.

”Vi ser i disse år en stigende efterspørgsel af individualiserede, dvs. mere personlige sundhedsydelser. Hvis vi opretholder en polariseret debat omkring integrativ medicin (kombination af konventionelle metoder og alternativ behandling) er det uhensigtsmæssigt for både samfund og patienter. Det kan skade relationen mellem patient og behandler, det går ud over patientsikkerheden, det tilgodeser ikke borgernes behov, og det kan endda være farligt.”

Det skriver forfatterne i en videnskabelig ”opinion article” med titlen ”Evidence-informed integrative care systems - The way forward”. Forfatterne konkluderer, at området er præget af ufrugtbare, polariserede holdninger og placerer ansvaret hos både forskere og medier.

De beskriver polariseringen sådan: ”Fortalerne mener, at et integrativt sundhedssystem med en mangfoldighed af behandlingsmuligheder kan være den bedste måde at puste nyt liv i sundhedsplejen og reducere de samfundsmæssige udgifter til sundhedspleje. Modstanderne siger, at en sådan udvikling fremmer pseudovidenskab og vil overbelaste sundhedssystemet mærkbart.

Torkel Falkenberg- I mange lande styres beslutningerne af ”uoplyst skepsis”, siger én af forfatterne, professor Torkel Falkenberg, Karolinska Instituttet, som også arbejder på The Integrative Care Science Center uden for Stockholm. Centret forsker bl.a. i samarbejde med Vidarkliniken, som er et antroposofisk sygehus.

- Skeptikerne elsker at hade Vidarkliniken, men den har behandlet tusindvis af mennesker med succes og medvirket til mange solide forskningsprojekter. Alligevel kom der forslag om at nedlægge den, siger Falkenberg.

Tre muligheder

Blandt forskere kalder man ofte området for KAM (komplementær og alternativ medicin) og det er ikke et lille perifert niche-problem, de har fokus på. Ifølge tal fra The European Information Centre for Complementary & Alternative Medicine (EICCAM) bruger over 100 millioner europæere KAM, og de foretrækker tilbud i sundhedsvæsenet, der også omfatter KAM.

Forfatterne til artiklen peger på, at der teoretisk findes tre muligheder for forholdet mellem KAM og det konventionelle sundhedssystem. Opposition, integration og pluralisme. Opposition eller polarisering er som nævnt ovenfor ikke frugtbart, og i et pluralistiskt forhold eksisterer systemerne side om side. I et integrativt forhold samarbejder behandlere fra forskellige traditioner, fordi de mener, at det er muligt at integrere de forskellige metoder og tilgange.

”I mange lande som fx Sverige samarbejder man næsten ikke. Derfor tvinges patienterne til selv at bygge broerne mellem de forskellige sundhedstraditioner” skriver forfatterne.

Medierne har et ansvar

Såvel borgere som sundhedspersonale må i dag støtte sig til information fra diverse massemedier. Det gælder også KAM, hvor man ikke har særlig meget kontrol og hvor patienterne løber en risiko, når de fx tager urtemedicin samtidig med medicinen fra lægen.

Det store udbud af informationer om KAM rækker lige fra ukritiske og entusiastiske lovprisninger til ukvalificerede og overdrevent skeptiske skildringer, skriver forfatterne, som refererer til en række videnskabelige undersøgelser om mediedækningen.

Den konventionelle medicin får ikke en bedre skæbne i medierne. Her har dækningen i årevis haft ry for at være unøjagtig, forvrænget og utilstrækkelig, ikke mindst når det gælder bivirkninger. Den kritiseres også for at være skævvredet i retning af at fokusere mere på højteknologiske løsninger frem for forebyggelse – samt ikke mindst for at udelade omtale af de økonomiske forbindelser mellem eksperterne og industrien, skriver forfatterne.

Hvis man vil læse hele de svenske forskeres artikel (på engelsk) finder man den her – desværre ikke gratis: Evidence-informed integrative care systems - The way forward.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876382013001418