Publiceret .

Rådgivning til kræftpatienter

af Jesper Madsen

Mange med en kræftdiagnose søger alternativ behandling, typisk for at opnå højere livskvalitet eller at lindre bivirkninger efter kemoterapi. Men hvad kan gavne, og kan det mon påvirke den konventionelle behandling?

Fra venstre: Astrid Ross-Hansen og Karin Schulze, begge frivillige rådgivere og sygeplejersker.

Foto, fra venstre: Astrid Ross-Hansen og Karin Schulze, begge frivillige rådgivere og sygeplejersker.

 

Mange vælger i den situation at henvende sig til ”InformationsCenter For Alternativ Kræftbehandling” i Århus (ICAK).

Centret er identisk med det tidligere ”Buen”, som blev oprettet af Århus Amt i 2000 og nu hører under Region Midt. Centret formidler information og rådgivning til kræftpatienter og pårørende, og desuden formidler man information til offentligheden om alternative behandlingsformer i forbindelse med kræftsygdomme.

- Vi får op til ti henvendelser om ugen, og folk ringer eller skriver fra hele landet, fortæller centerleder Berit Wheler, som er journalist og sygeplejerske. Hun er den eneste ansatte, og selve rådgivningen bygger i høj grad på indsatsen fra to erfarne frivillige, som har været med gennem 15 år.

Centrets hjemmeside havde i november 2015 2.915 brugere, hvoraf langt de fleste fandt den via Google. Der kom mere end dobbelt så mange klik fra København som fra Århus, og resten af landet var også godt repræsenteret.

Brugerne henvender sig dels med generelle spørgsmål om råd til at tackle sygdommen, dels med konkrete spørgsmål omkring fx kost, akupunktur, immunterapi eller cannabis.

- Det er utroligt, hvad rådgiverne kan udrette via samtalerne med dem, der henvender sig. Nogle gange oplever vi, at folk har et helt andet syn på sig selv og sygdommen, når de går ud af døren, siger Berit Wheler.

Nogle har hørt om centret via Kræftens Bekæmpelse, andre har fundet det på nettet. Når centret har brugere fra hele landet, er det fordi det er det eneste af sin slags. De øvrige regioner har endnu ikke taget lignende initiativer.

ICAK samarbejder med bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Kræftforeningen Tidslerne og Kræfter til Kræft. Vil du i kontakt, eller vi du bare vide mere om ICAK, så tjek deres hjemmeside her: www.icak.dk