Publiceret .

Styrket forskning i alternativ behandling

Finansloven 2018: Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke forskningen i alternativ behandling.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2018. Heraf prioriteres 4 mio. kr. til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, mens 0,2 mio. kr. afsættes til at styrke rådgivningen af potentielle projektansøgere. Endelig afsættes 0,8 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Behandling. 

Hvad angår midlernes anvendelse kan Styrelsen for Patientsikkerhed på nuværende tidspunkt ikke sige mere end ovenstående.