Publiceret .

Udspil om alternativ behandling fra DSR


”Det er væsentligt, at vi forholder os til komplementær alternativ behandling på de områder, hvor det har betydning for sygeplejerskers arbejde”, hedder det i Dansk Sygeplejeråds anbefalinger om alternativ behandling.

Udspillet har til formål at præsentere Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til, hvordan vi kan forholde os til komplementær og alternativ behandling (KAB) i professionel sygepleje.

Det er udarbejdet af Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling, Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Fagligt Selskab for Undervisende sygeplejersker og Sygeplejeetisk Råd.

Anbefalingerne henvender sig til sygeplejersker på alle niveauer og tværfaglige samarbejdsparter i sundhedsvæsenet. Det er meningen, at det skal danne baggrund for faglige debatter blandt sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsenet, til gavn for borgere og patienter.

Hent dokumentet her