Publiceret .

Vær opmærksom på nye regler for kosttilskud

Fødevarestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse og vejledning på kosttilskudsområdet, som producenter og forhandlere skal være særligt opmærksomme på.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2018. Det betyder, at den gældende bekendtgørelse (nr. 39 af 12. januar 2016 om kosttilskud) blev ophævet den 1. januar 2018. Man kan dog indtil 1. januar 2020 producere og mærke kosttilskud i henhold til bekendtgørelse nr. 39 af 12. januar 2016. Man kan markedsføre kosttilskud, der er lovligt produceret og mærket inden den 1. januar 2020, indtil lagrene er opbrugte.

Kosttilskudsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om kosttilskud - retsinformation.dk

Kosttilskudsvejledningen

Spørgsmål til den nye bekendtgørelse og vejledning skal rettes til Fødevarestyrelsen 

Du kan læse mere om kosttilskud på Altomkost 

NB: Vi opdaterer i øjeblikket sektionen på srab.dk om naturmedicin, herunder kosttilskud. Derfor kan du ikke regne med, at alle informationer er opdateret.

Vi henviser til Fødevarestyrelsen for aktuel information.