Publiceret .

Veluddannet kvinde, 50 år

af Jesper Madsen

Hvem er de egentlig, de alternative behandlere? Det ved vi faktisk noget om fra en undersøgelse, Syddansk Universitet lavede i 2007. Oplysningerne er ikke dugfriske, men i hovedtrækkene gælder de sikkert også i dag.

Den alternative behandler er typisk en kvinde på 50, som har brugt ca. to år på at uddanne sig inden for en alternativ behandlingsform. De fleste behandlere har en erhvervsmæssig uddannelse ud over den alternative, og hele 29 procent har en sundhedsfaglig uddannelse.

Forskerne regner med, at der er omkring 2700 aktive, organiserede alternative behandlere, svarende til ca. 50 pr. 100.000 indbyggere (der er 65 læger pr. 100.000 indbyggere). Kvinderne er klart i overtal, de udgør 83 procent af samtlige behandlere. (Denne fordeling viser sig i øvrigt også hver gang man deltager i møder og konferencer om alternativ behandling: Kun hver femte eller sjette er en mand).

Analysen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er udsendt et spørgeskema til de alternative organisationers medlemmer. Dermed er man ikke nået ud til alle behandlere, men forskerne mener, at man har nået en meget stor del af dem, der arbejder professionelt og er organiseret i en brancheorganisation. I alt har 1590 personer besvaret spørgeskemaet.

Knap halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har alternativ behandling som hovederhverv, og de har en gennemsnitlig arbejdsuge på 35 timer. Den gennemsnitlige årlige omsætning vurderes til omkring 150.000 kr. (2005-prisniveau), hvilket svarer til en samlet omsætning for branchen på omkring 400 mio. kr.

Til sammenligning anslår nordmændene, at de har over 6700 organiserede alternative behandlere, men i en undersøgelse fra 2015 fik man kun lidt over 600 svar. Hvis man også medregner de uorganiserede, giver det kun en svarprocent på under ti, og derfor er det svært at bruge tallene til noget. ”Vi ved alt for lidt”, siger man i Norge.

Du kan hente hele rapporten fra SDU om de danske alternative behandlere her