Publiceret .

WHO om alternativ behandling

af Jesper MadsenWHO’s strategi for alternativ behandling (Traditional Medicine Strategy) 2014-2023 blev udviklet og lanceret som svar til World Health Assembly’s resolution om traditionel medicin (WHA62.13).

Strategien har til formål at støtte medlemsstaterne i udviklingen af proaktive politikker og gennemførelse af handlingsplaner, der vil styrke den rolle traditionel medicin spiller mht. at holde befolkningerne sunde.

Den opdaterede strategi for perioden 2014-2023 vier mere opmærksomhed end forgængeren til prioritering af sundhedsydelser og systemer, herunder traditionelle (folkemedicin) og komplementære produkter, behandlinger og behandlere. Dette sker for at møde de udfordringer og reagere på de behov, som medlemsstaterne har peget på, idet man bygger videre på arbejdet med strategien for 2002-2005.

For eksempel foreslår WHO disse initiativer hos de enkelte lande:

  • overvågning af sikkerhed
  • at finde frem til kilder, der kan be- eller afkræfte virkningen af en bestemt terapiform, hvad enten kilderne er historiske, ”traditionelle” eller videnskabelige.
  • at klarlægge udbytte kontra risici, samt omkostningseffektivitet.
  • fremme af forskning og udvikling samt opbygning af af viden.
  • udvikling af en national forskningsplan, som anerkender og omfatter forskellige typer af forskningstilgange, hvor disse er relevante.

Hele strategien kan hentes her i pdf (på engelsk)