Autoriserede sundhedspersoner

Autoriserede sundhedspersoner er indehavere af en autorisation, som giver ret til at bære en bestemt titel og at udøve et bestemt sundhedsfagligt erhverv.

Ved at autorisere sundhedsprofessionelle signalerer myndighederne til befolkningen, at de pågældende sundhedspersoner har en bestemt uddannelse og dermed bestemte faglige kvalifikationer, og at denne faglighed er tilstede, så længe sundhedspersonen har sin autorisation.

Autoriserede sundhedspersoner er blandt andet:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Jordemødre
  • Fysioterapeuter
  • Kliniske diætister
  • Kiropraktorer

Autorisationsloven

Læs om hvad forskellen er på en autoriseret og en eksamineret behandler:

Autoriseret, eksamineret eller RAB behandler