Holisme

En filosofisk/videnskabsteoretisk opfattelse af, at helhederne og ikke delkomponenterne er afgørende. Mange alternative behandlere arbejder ud fra en holistisk orientering, hvilket vil sige en oplevelse af, at alt i verden er uløseligt forbundet. 

Inden for alternativ behandling lægges der ofte vægt på en holistisk menneskeopfattelse i forbindelse med diagnosticeringen og behandlingen. Det betyder, at den enkelte klient betragtes i en bred sammenhæng, som udover det fysiske også tager højde for psykiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige sider af klientens velbefindende.