Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling

Råd under Styrelsen for Patientsikkerhed, der bl.a. indsamler viden om alternativ behandling til sundhedsvæsenet og offentligheden.

Forkortes SRAB.

Læs mere om SRAB