Hvad er alternativ behandling?

Det kommer an på hvem man spørger. Ordet ”alternativ” signalerer noget andet end det, man normalt gør – altså noget, der er et alternativ til sundhedsvæsenets behandlinger. Der er på verdensplan stor forskel på hvordan man betegner det, vi kalder alternativ behandling i Danmark. Fx er akupunktur ikke spor ”alternativt” i Kina, hvor det i 5000 år har været en del af sundhedsvæsenet.

Der er ikke én definition, der er bedre end de andre. Spørgsmålet er nemlig hvad man skal bruge en definition til. Det er klart, at sygesikringen er nødt til at se på hvad der er officielt anerkendt, hvis de skal udbetale tilskud, og at myndighederne har brug for definitioner, der passer til lovgivningen og personalets autorisationer.

Men hvis man ønsker at forske eller blot interesserer sig for hvilken grundopfattelse (paradigme), en behandling bygger på, er det en anden sag. Her må man se på metodernes menneskesyn og filosofiske grundlag.

I den alternative verden opererer man med en holistisk opfattelse af mennesket og af verden i det hele taget. Hvis en behandlingsmetode bygger på teorier og begreber, der ikke kan rummes inden for naturvidenskaben, vil mange vælge at kalde den ”alternativ”, uanset om den er godkendt og hvem der udøver den. Denne definition vil nemlig være den mest brugbare, hvis man ønsker at forske i grænselandet mellem den konventionelle naturvidenskab og den østlige/holistiske opfattelse af verden.

Forskerne er ofte interesseret i at forske på tværs af grænserne, og videnskabeligt set vil det være mest hensigtsmæssigt at betragte en holistisk behandling som alternativ, selv om den i det ene land udføres af sundhedspersonalet og i det andet land af behandlere uden for sundhedsvæsenet.

Valget af definition er altså i sidste ende et sundhedspolitisk og/eller videnskabeligt valg.

I mange lande, bl.a. Danmark, synes myndighederne, at det er mest praktisk at bruge betegnelsen ”alternativ behandling” om det, der ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Her er den definition, man brugte hos Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, og som indtil videre må betragtes som den officielle danske definition:

Dansk definition af alternativ behandling

I Norge, USA og Australien findes nationale centre, der formidler viden om alternativ behandling. Disse centre definerer alternativ behandling lidt forskelligt. Du finder deres definitioner her:

Andre landes definitioner af alternativ behandling

WHO bruger begreberne "alternativ behandling" og "traditionel medicin". Her finder du deres definitioner:

WHO: Traditionel medicin og alternativ behandling

Du kan få et overblik over forskellene mellem de forskellige definitioner af alternativ behandling i Danmark, Norge, USA og Australien samt WHO's definition her:

Forskellige definitioner af alternativ behandling