Dansk definition af alternativ behandling

De danske myndigheder bruger begrebet ”alternativ behandling” om:

 • Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner.
 • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der hovedsagligt bruges uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation.

Autoriserede sundhedspersoner er blandt andet læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, kliniske diætister og kiropraktorer.

Autorisationsloven 

Alternativ behandler - definition

Denne definition betyder ikke, at alternativ behandlingsformer skal praktiseres af personer, som ikke er autoriserede sundhedspersoner. Det afgørende er, om den kan udføres af personer, som ikke er autoriserede sundhedspersoner, og om behandlingen er baseret på metoder, der hovedsageligt bruges uden for sundhedsvæsenet.

For eksempel er akupunktur ifølge definitionen en alternativ behandlingsform, uanset om den praktiseres af en læge eller akupunktør:

 • Akupunktur udført af en akupunktør
  Da behandlingen er udført af en behandler, der ikke er en autoriseret sundhedsperson, er der tale om alternativ behandling.

 • Akupunktur udført af en praktiserende læge
  Behandlingen er udført af en autoriseret sundhedsperson. Da behandlingen er baseret på metoder, der hovedsagligt anvendes uden for sundhedssystemet, og da behandlingen også kan udføres af ikke-autoriserede sundhedspersoner, er der tale om alternativ behandling.

 • Akupunktur udført på sygehuset af en akupunktør
  Selv om behandlingen foregår på sygehuset, er den udført af en behandler, der ikke er en autoriseret sundhedsperson. Derfor er der tale om alternativ behandling.

 • Akupunktur udført på sygehuset af det sundhedsfaglige personale
  Behandlingen er udført af autoriserede sundhedspersoner. Da behandlingen er baseret på metoder, der hovedsagligt anvendes uden for sundhedssystemet, og da behandlingen også kan udføres af ikke-autoriserede sundhedspersoner, er der tale om alternativ behandling.

 • Akupunktur udført af en fysioterapeut med egen klinik
  Behandlingen er udført af en autoriseret sundhedsperson. Da behandlingen er baseret på metoder, der hovedsagligt anvendes uden for sundhedssystemet, og da behandlingen også kan udføres af ikke-autoriserede sundhedspersoner, er der tale om alternativ behandling.