WHO: Traditionel medicin og alternativ behandling

Verdenssundhedsorganisationen, WHO (World Health Organization), skelner mellem "traditionel medicin" og "alternativ behandling".

Traditionel medicin

Begrebet ”traditionelle medicinske systemer” anvendes især af WHO, der definerer ”Traditionel medicin” som:

”summen af den viden, færdigheder og praksis baseret på teorier, overbevisninger og erfaringer fra indfødte i forskellige kulturer, hvad enten disse kan forklares eller ej, som anvendes i vedligeholdelsen af sundhed samt i forbindelse med forebyggelse, diagnosticering, forbedring eller behandling af fysiske og psykiske lidelser.”

Ifølge WHO's definition er traditionel Kinesisk Medicin, Ayurveda og forskellige shamanistiske traditioner eksempler på traditionelle medicinske systemer.

Mange mennesker i Vesten anser de behandlingsformer, som WHO kalder for ”traditionel medicin” som identisk med ”alternativ behandling” eller ”komplementær og alternativ behandling”. Det gør WHO ikke. Centralt for WHO's definition er nemlig den kulturelle tradition. ”Traditionel medicin” er en del af landet eller områdets egen tradition.

Alternativ behandling

WHO definerer ”alternativ behandling” og ”komplementær behandling” som:

”en bred vifte af sundhedsydelser og praksis, der ikke er en del af landets egen tradition og ikke er integreret i det dominerende sundhedssystem.”

Ifølge WHO's definitioner er akupunktur derfor:

  • En traditionel (men ikke alternativ) behandlingsform i Kina, da akupunktur indgår i Kinas konventionelle sundhedssystem
  • En alternativ behandlingsform i Danmark, fordi akupunktur ikke er en del af Danmarks egen tradition og ikke er integreret i det danske sundhedssystem.

WHO: Definition af traditionel og komplementær/alternativ behandling mv.