Virker alternativ behandling?

Der findes en del forskning i effekten af alternativ behandling - især om akupunktur og massage - men resultaterne er typisk spredt i mange forskellige tidsskrifter og databaser.

Det kan være en hjælp at se i den internationalt anerkendte database, Cochrane-biblioteket, som på en overskuelig måde samler resultater ind fra hele verden om forskning i effekten af forskellige behandlingsformer.

Overblik over forskningen i effekt

Oplysningerne i Cochrane-biblioteket bygger kun på resultater af undersøgelser, som har et højt kvalitetsniveau.

Cochrane samler alle undersøgelser om det samme emne i én analyse og laver en samlet konklusion. Herved bliver den statistiske sikkerhed for konklusionerne højere.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på:

  • ViFAB har i perioden 2000-2012 lavet et overblik over resultaterne fra Cochrane-biblioteket på dansk, men kildeteksterne er på engelsk og indeholder fagudtryk. Det er derfor vigtigt, at du taler med din læge, før du eventuelt går i gang med en behandling.
  • Cochrane har ikke artikler om alle tænkelige behandlinger mod alle tænkelige lidelser. Hvis du ikke finder resultater om f.eks. akupunktur mod piskesmæld, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at netop den behandling ikke virker. Måske er det bare ikke undersøgt endnu.