Hvorfor SRAB?

af Jesper Odde Madsen, journalist (DJ)

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. alternativ behandling: Et statsligt forum for dialog og brobygning


 

 

Baggrunden

SRAB - Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. alternativ behandling - har eksisteret siden 1985 og har fx til opgave at:

  • bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.
  • være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere
  • medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden
  • drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen

Rådet blev oprettet efter anmodning fra Indenrigsministeriet på baggrund af en stigende interesse hos befolkningen for alternativ behandling, og i forbindelse med Folketingets behandling af et forslag om initiativer vedr. alternative lægemidler og helbredelsesmetoder.

Indenrigsministeriet anmodede 24. juni 1985 Sundhedsstyrelsen om at tage initiativ til oprettelse af et kontaktorgan med deltagelse af alternative behandlerforeninger og Sundhedsstyrelsen. Organet fik til opgave at formidle en dialog mellem etablerede og alternative behandlere, og det skulle bl.a. via medvirken til forsøg fremme kendskabet til og forståelsen for alternative behandlingsmetoder.

Kontaktorganet fik navnet Sundhedsstyrelsens kontaktorgan vedrørende alternative helbredelsesmetoder/midler.

På et møde den 23. april 1993 blev det besluttet at ændre navnet til Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling, og siden 2016 Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende alternativ behandling. Derfra stammer navnet på denne hjemmeside.

Kommissorium for SRAB.

Se også Statusrapport om rådets arbejde 1987-2000.

Vigtig juridisk information

Alt indhold på SRABs hjemmeside er til informationsbrug. Oplysningerne kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling. 

Vi opfordrer til, at du altid konsulterer en læge, hvis du har helbredsproblemer. 

Henvisning til produkter, alternative skoler, organisationer og lignende skal betragtes som oplysning til vores brugere og indebærer ikke nogen form for godkendelse fra SRABs side.

Indhold på websteder, der linkes til, ligger uden for SRABs ansvarsområde.

Brug af SRABs materiale

Du er velkommen til at linke til SRABs hjemmeside under forudsætning af,  at der er tydelig kildeangivelse og SRABs hjemmeside åbner i nyt vindue.

SRAB har copyright til teksterne på denne hjemmeside. Hvis du ønsker at bruge citater eller uddrag af tekster fra SRABs hjemmeside, skal du derfor sikre dig, at du overholder reglerne i Ophavsretsloven. Du kan læse mere om disse regler i Kulturministeriets publikation ”God citatskik og plagiat i tekster – vejledende retningslinjer”.

Kulturministeriet: God citatskik og plagiat i tekster - vejledende retningslinjer

Privatlivspolitik

De oplysninger, vi får om dig som bruger af vores hjemmeside, for eksempel ved cookies, vil ikke blive videregivet til andre. 

Oplysningerne samles alene med henblik på, at vi kan levere den bedste service.