Medicinstuderende og alternativ behandling

Stemningsbillede: Alternativ behandling og naturmedicin

88 % af de medicinstuderende ved Københavns Universitet  mener, at det er relevant for læger at have basalviden om alternativ behandling.

68 % af de studerende bruger selv alternativ behandling  eller har brugt det.

Tallene er fra undersøgelsen "Københavnske medicinstuderendes kendskab og holdninger til komplementær og alternativ medicin" fra 2007.

Holdning til alternativ behandling

 

Tabel: De studerende erklærer sig oftest enige i følgende holdninger:
  Meget enig/delvis enig Meget uenig/delvis uenig Ved ikke
Det er relevant for læger at have basalviden om alternativ behandling 88 7 5
Alternative behandlingsformer indeholder teorier og tilbud, der kan være brugbare for konventionel medicin 70 13 20
Undervisning om alternativ behandling bør indgå som pensum på medicinstudiet 49 32 19

Kendskab til alternativ behandling

Blandt de studerende har 94 % kendskab til en eller flere former for alternativ behandling.

De tre former for alternativ behandling, som de fleste studerende kender til, er:

  • Akupunktur (86 %)
  • Naturlægemidler og kosttilskud (85 %)
  • Zoneterapi (73 %)

Brug af alternativ behandling

De alternative behandlingsformer, som de studerende oftest bruger eller har brugt, er:

  • Naturlægemidler og kosttilskud (50 %)
  • Akupunktur (18 %)
  • Zoneterapi (18 %).

I alt 68 % af de studerende bruger eller har brugt alternativ behandling.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt medicinstuderende ved Københavns Universitet.

508 studerende fik udleveret et spørgeskema. 485 skemaer blev afleveret. Heraf var de 15 blanke, og de indgår derfor ikke i undersøgelsen. Det giver et samlet antal besvarelser på 470, hvilket svarer til 92,5 %.

Blandt deltagerne var 161 mænd (36 %) og 291 kvinder (64 %). Gennemsnitsalderen var 23 år.

Bag undersøgelsen står Studenterforeningen Gruppen for Integreret Medicin, som arbejder for at udbrede kendskabet til alternativ behandling blandt de studerende på Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Undersøgelsen er offentliggjort i 2008.

Kilde

Du finder den fulde artikel om undersøgelsen i Ugeskrift for Læger:

Københavnske medicinstuderendes kendskab og holdninger til komplementær og alternativ medicin