Sygeplejersker og alternativ behandling

Zoneterapi

Mere end hver tredje sygeplejerske får spørgsmål fra patienterne om alternativ behandling.

Næsten hver tredje sygeplejerske har oplevet problemer, der var knyttet til, at patienter brugte alternativ behandling.

Sygeplejerskerne er selv hyppige brugere af zoneterapi, massage, akupunktur og naturmedicin.

Tallene er fra den ViFAB-støttede undersøgelse ”Sygeplejerskers viden, erfaring og holdning til alternativ behandling” fra 2009.

Viden om alternativ behandling

Når sygeplejerskerne bliver spurgt om deres viden om alternativ behandling, så vurderer

 • 12 % at de har stor viden
 • 38 % at de har middel viden
 • 44 % at de har mindre viden
 • 5 % at de ingen viden har om alternativ behandling

Efterspørgsel efter viden om alternativ behandling

 • 15 % af sygeplejerskerne har deltaget i sygeplejefaglige kurser, hvor der blev undervist i alternativ behandling
 • 32 % af sygeplejerskerne har forsøgt at finde viden om alternativ behandling
 • 52 % af sygeplejerskerne mener, at de har behov for mere viden om alternativ behandling

Dialog med patienterne om alternativ behandling

 

 

 

Tabel: Sygeplejerskernes dialog med patienter om alternativ behandling
  Aldrig/
sjældent
Af og til Ofte/
altid
  ---------- % --------- 
Stiller patienterne dig spørgsmål om alternativ behandling? 61 33 4
Foreslår du patienterne at prøve alternativ behandling? 78 18 3
Giver du konkrete anbefalinger vedr. brug af alternativ behandling til patienterne? 82 10 2
Spørger du generelt til patienternes brug af alternativ behandling? 71  17 10

Alternativ behandlings rolle i det daglige arbejde 

 

Tabel: Alternativ behandlings rolle i sygeplejerskernes daglige arbejde
  Ja Delvis Nej
  -------- % -------
Har du i dit arbejde oplevet problemer, der var knyttet til, at patienter brugte alternativ behandling? 31 0 63
Oplever du, at patienternes eventuelle brug af alternativ behandling er tabubelagt på din arbejdsplads? 5 13 73
Synes du, at der er behov for større åbenhed om alternativ behandling på din arbejdsplads? 27 11 46

Egen brug af alternativ behandling

77 % af sygeplejerskerne har selv brugt alternativ behandling.

Blandt de sygeplejersker, der har brugt alternativ behandling er der oftest tale om:

 • Zoneterapi (54 %)
 • Massage (52 %)
 • Akupunktur (49 %)
 • Naturmedicin (40 %)

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. En stikprøve på 2.500 sygeplejersker blev udtaget til at deltage. 1.458 besvarede spørgeskemaet, hvilket svarer til 58 %.

Bag undersøgelsen står en forsker tilknyttet Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling ved Syddansk Universitet.

Undersøgelsen er gennemført i 2009.

ViFAB har gennem en bevilling været med til at finansiere undersøgelsen.

Sygeplejerskers viden, erfaring og holdning til alternativ behandling, Anita Lunde, Syddansk Universitet

Kilde

Du finder rapporten "Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling" på CCESCAMS hjemmeside.

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

CCESCAM står for "Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine" (Center for Tværvidenskabelige Evalueringsstudier af Komplementær og Alternativ Behandling). Centeret er tilknyttet Syddansk Universitet.