Brug, brugere og årsag til brug af alternativ behandling i 2003

Zoneterapi

Her finder du nøgletal fra den udvidede undersøgelse af danskernes brug af alternativ behandling fra 2003.

Statens Institut for Folkesundhed stod bag undersøgelsen i samarbejde med ViFAB.

Brug af alternativ behandling

 • 20,1 % har brugt alternativ behandling inden for det seneste år.
 • 40,2 % har brugt alternativ behandling på et eller andet tidspunkt i livet.

Den typiske bruger

 • Kvinde
 • 30-66 år
 • 13-14 års skolegang

Mest populære behandlingsformer inden for det seneste år

 • Massage/osteopati (9,5 %)
 • Zoneterapi (7,6 %)
 • Akupunktur (5,1 %)

Hyppigste begrundelser for at søge alternativ behandling

 • Alternativ behandling er et supplement til behandlingen i det almindelige sundhedsvæsen (39 %)
 • Familie og venner har anbefalet brug af alternativ behandling (32 %)
 • Egne gode erfaringer med alternativ behandling (29 %)

Brug af alternativ behandling

 • 40,2 % af de adspurgte har på et eller andet tidspunkt i deres liv brugt alternativ behandling.
 • 20,1 % af de adspurgte har brugt alternativ behandling inden for det seneste år.

Udviklingen i brug af alternativ behandling

Tal fra tidligere undersøgelser viser, at andelen af danskere over 18 år, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt alternativ behandling, er steget fra 23,6 % i 1987 til 44,7 % i 2000 (sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, Statens Institut for Folkesundhed, 1987-2000).

Tabel: Brug af alternativ behandling
Brugt nogensinde (%) Brugt seneste år (%)
1987 1994 2000 2003 2003
23,6 33,5 43,7 40,2 20,1

Tallene fra 1987, 1994 og 2000 kan ikke direkte sammenlignes med tallene fra 2003.

De tre første undersøgelser er opgjort på en anden måde end 2003-undersøgelsen. Blandt andet inkluderer tallene fra de tidligere undersøgelser brugen af naturmedicin. Det gør tallene fra 2003 ikke.

Den typiske bruger

 • Flere kvinder end mænd har brugt alternativ behandling inden for det seneste år.
 • Det er de 30-44-årige og 45-66-årige, der har haft det største forbrug.
 • Det har ikke nogen nævneværdig betydning, om man er gift, samlevende eller enlig.
 • Andelen af brugere er størst blandt personer med 13-14-års uddannelse.

Odds-ratio

Af tallene i tabellen kan du blandt andet se, at for hver mand, der går til alternativ behandling, er der 2,6 kvinder, der går til alternativ behandling. Kvinder har med andre ord 2,6 større odds for at have brugt alternativ behandling end mænd.

Hvad angår brugernes alder viser tallene, at en 30-44-årig har 1,69 større odds for at have brugt alternativ behandling end en +67-årig.

En person med 13-14-års skolegang har 1,86 større odds for at have brugt alternativ behandling end en person med 10 års skolegang eller derunder.

 
Tabel: Andel, der har brugt alternativ behandling inden for det seneste år
  Odds-ratio
Køn
Kvinder 2,6
Mænd 1
Alder
18-29 år 1,21
30-44 år 1,69
45-66 år 1,54
67 år + 1
Samlivsstatus
Gift 1
Samlevende 1,33
Separeret, skilt, enkestand 0,91
Ugift 1,3
Kombineret skole- og erhvervsuddannelse
- 10 år 1
11-12 år 1,18
13-14 år 1,86
15 år + 1,22

De mest populære alternative behandlingsformer

Inden for det seneste år er de mest populære alternative behandlingsformer:

 • Massage/osteopati (9,5 %)
 • Zoneterapi (7,6 %)
 • Akupunktur (5,1 %).

Udvikling i populariteten af alternative behandlingsformer

Zoneterapi er den mest populære alternative behandlingsform. Antallet af danskere, som oplyser, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt zoneterapi, er steget fra 9,2 % i 1987 til 22,7 % i 2003.

Akupunktur er den behandlingsform, som har oplevet den kraftigste stigning i popularitet. Antallet af danskere, som fortæller, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt akupunktur, er steget fra 2,9 % i 1987 til 16,2 % i 2003.

Antallet af danskere, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt massage/osteopati, er også steget kraftigt, fra 5,3 % i 1987 til 16,5 % i 2003.

Tabel: Brug af alternativ behandling blandt danskere over 18 år, 1987-2003
Behandling Brugt nogensiden (%) Brugt seneste år (%)
  1987 1994 2000 2003 2003
Zoneterapi 9,2 15,2 20,5 22,7 7,6
Akupunktur 2,9 6,8 11,4 16,2 5,1
Healing/clairvoyance - - - 7,0 3,1
Homøopati - - - 4,0 1,1
Ernæringsterapi - - - 2,4 1,0
Massage, osteopati og andre manipulatoriske terapier 5,3 9,3 15,6 16,5 9,5
Visualisering - - - 1,5 0,6
Kranio-sakral terapi - - - 2,7 1,3
Heilpraktik - - - 0,9 0,3
Biopati - - - 1,6 0,5
Kinesiologi - - - 4,3 0,9
Bachs blomsterterapi - - - 1,3 0,6
Naturmedicin, herunder homøopati 6,6 8,0 13,3 - -
Afspænding 3,5 3,9 5,0 - -
Vejledning om kost m.m. 1,9 2,6 4,4 - -
Håndspålæggelse 0,8 0,9 1,5 - -
Magnetiske strygninger 1,2 1,8 2,2 - -
Healing 0,9 2,6 4,5 - -
Hypnose 0,7 1,3 1,5 - -
Psykoterapi 0,7 - - - -
Andet 2,5 3,1 4,7 3,4 1,6
I alt* 23,6 33,5 44,7 40,2 20,1

*Tallene fra 1987, 1994 og 2000 kan ikke direkte sammenlignes med tallene fra 2003, da de tre tidlige undersøgelser er opgjort på en anden måde end 2003-undersøgelsen. Som det ses af tabellen inkluderer de tre tidlige undersøgelser blandt andet brugen af naturmedicin. Det gør 2003-undersøgelsen ikke.

Hvorfor bruger danskerne alternativ behandling?

 • 39 % af de danskere, som har brugt alternativ behandling på et eller andet tidspunkt i livet, angiver, at de bruger alternativ behandling som supplement til den behandling, de får i det offentlige sundhedsvæsen.
 • Markant flere kvinder (30 %) end mænd (14 %) angiver, at de ønsker at tage aktivt del i deres helbredelse, og at de føler, de kan gøre det ved hjælp af alternativ behandling.
 • Flere kvinder (16 %) end mænd (7 %) angiver, at de bruger alternativ behandling på grund af uønskede bivirkninger ved lægemidler eller anden behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Begrundelse for brug af alternativ behandling

Spørgsmålet er stillet til de personer, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt alternativ behandling.

Tabel: Begrundelse for brug af alternativ behandling.
Begrundelse Mænd (%) Kvinder (%) I alt (%)
Alternativ behandling supplerer den behandling, jeg får i det almindelige sundhedsvæsen 38 40 39
Familie og venner har anbefalet mig at bruge alternativ behandling 32 32 32
Jeg har gode erfaringer med alternativ behandling 24 31 29
Jeg ønsker at tage aktivt del i min helbredelse og føler, at jeg kan gøre det ved hjælp af alternativ behandling 14 30 25
Behandlingen i det almindelige sundhedsvæsen virker ikke/virkede ikke på mig 17 15 16
Der er uønskede bivirkninger ved lægemidler eller anden behandling i det almindelige sundhedsvæsen 7 16 13
Jeg har en anden opfattelse af min sygdom end lægen har 4 8 6
Alternativ behandling giver spirituel mening 3 4 3
Andet 14 12 13
Antal svarpersoner 361 669 1030

Formålet med at søge alternativ behandling

Formålet med at søge alternativ behandling er oftest:

 • Behandling af milde symptomer/lidelser (39 %)
 • Forebyggelse/øget velvære (22 %)
 • Lindring af kronisk lidelse (15 %)

Formål med at bruge alternativ behandling

Spørgsmålet er stillet til de personer, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt alternativ behandling.

Tabel: Formål med at bruge alterantiv behandling
Formål Alder (%)
  18-29 år 30-44 år 45-66 år 67 år + I alt
Behandling af milde symptomer/lidelser 50 37 37 33 39
Forebyggelse af sygdom/øget velvære 19 29 19 19 22
Behandling af alvorlige symptomer/lidelser 8 15 15 20 15
Lindring af kronisk lidelse 12 11 17 17 15
Andet 11  9 11 5 9
I alt 100 100 100 100 100
Antal svarpersoner 150 340 144 112 1016

Definition af begrebet alternativ behandling

Begrebet ”alternativ behandling” benyttes her om behandlingsformer, der ikke foregår i eller med støtte fra det offentlige sundhedssystem.

Enkelte af de alternative behandlingsformer, som nævnes her, anvendes også i det offentlige sundhedssystem. Det gælder særligt akupunktur, men også for eksempel zoneterapi og massage. Når disse behandlingsformer omtales her i undersøgelsen, drejer det sig kun om de behandlinger, som er foretaget af behandlere uden for det offentlige sundhedssystem og uden offentligt tilskud.

Behandlinger, som er udført af naboer eller venner er medregnet, uanset om klienten har betalt for behandlingen eller ej.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført ved interviews. En stikprøve på 4.000 danskere over 18 år blev udtaget til at deltage. Der blev gennemført interview med 2.593, hvilket svarer til 65 %.

Statens Institut for Folkesundhed stod bag undersøgelsen i samarbejde med ViFAB.

Kilde

Undersøgelsen er udgivet i artikelform: 
Ekholm O, Lønroth HL: ”Alternativ behandling i Danmark – brug, brugere og årsager til brug”, Ugeskrift for Læger, nr. 7, 2006.