Momsfritagelse

Som alternativ behandler har du mulighed for at få momsfritagelse på behandlinger.

Momsloven giver momsfritagelse til personer, der udfører ”anden egentlig sundhedspleje.”
 
Momsfritagelsen gælder kun for behandlinger, der er rettet mod at forebygge, diagnosticere, behandle og helbrede sygdomme hos mennesker.

Minimumskrav til uddannelse

For at få momsfritagelse skal du opfylde nogle minimumskrav til uddannelse.

Du skal have taget en uddannelse af følgende omfang:

  • Anatomi/fysiologi (200 lektioner)
  • Sygdomslære/farmakologi (100 lektioner)
  • Psykologi (50 lektioner)
  • Klinikvejledning/klientbehandling (10 lektioner)
  • Introduktion til andre alternative behandlingsformer (50 lektioner)
  • Den primære alternative behandlingsform (250 lektioner)

Uddannelsen skal minimum være på 660 lektioner i alt.

Har du afsluttet din uddannelse inden den 1. juli 2000, kan du søge dispensation for uddannelseskravene. I så fald skal du dokumentere, at du har gennemført et uddannelsesforløb, som minimum svarer til 400 lektioner i alt.

Du kan læse mere om dispensation her:

SKAT: Vejledning til alternative behandlere om moms og lønsumsafgift

Psykoterapeutiske behandlere

Hvis du er behandler inden for det psykoterapeutiske område, er der følgende minimumskrav:

  • Du skal have en teoretisk uddannelse inden for det psykoterapeutiske område.
  • Du skal have været i egenterapi og indgået i et supervisionsforløb.
  • Uddannelsen skal minimum indeholde 660 lektioner.

Du kan læse mere om momsfritagelse her:

SKAT: Vejledning til alternative behandlere om moms og lønsumsafgift

Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven)