Om at forske

Stemningsbillede: Mand der læser

Mange alternative behandlere er interesserede i, at deres behandlingsmetoder bliver belyst gennem videnskabelig forskning.

En del overvejer selv at involvere sig i forskningsarbejde.

Er du en af disse forskningsinteresserede alternative behandlere, er der en række spørgsmål, som du med fordel kan stille dig selv, inden du kaster dig ud i den store opgave.

 

 

 

 

 

Hvad vil jeg?

Inden du går i gang med arbejdet, er det godt at gøre sig klart, at der er forskel på at udvikle et egentligt videnskabeligt forskningsprojekt og at indsamle og organisere information om behandlingsformer. 

Udvikling af videnskabelig forskning

Formålet med et videnskabeligt forskningsprojekt er at producere viden, der anses for videnskabeligt pålidelig.

Et videnskabeligt forskningsprojekt giver ikke altid det resultat, man som medvirkende måske forventede eller håbede på.

Hvad enten resultatet af forskningsprojektet er positivt eller negativt bør det resultere i en publikation i et videnskabeligt tidsskrift.

Indsamling og organisering af information om behandlingsformer

Flere andre projekter kan være relevante og værdifulde på andre måder end som forskning i streng videnskabelig forstand. 

For eksempel kan man indsamle og opgøre spørgeskemaer med det formål at skabe overblik over, hvilken baggrund og erfaring en bestemt behandlergruppe har.

Man kan også beskrive et konkret behandlingsforløb: Hvem gør hvad, hvor meget, hvor ofte, hvor længe ad gangen, i hvilke doser? Sådan en beskrivelse kan være en vigtig del af grundlaget for senere systematiske undersøgelser.

Hvad kræver det?

Videnskabelige forskningsprojekter lever op til en række akademiske standarder. De akademiske standarder kan være svære at leve op til, hvis der ikke deltager projektmedarbejdere eller rådgivere i projektet med både uddannelse og erfaring inden for den pågældende forskningsdisciplin.

Alternative behandlere, som har grundlæggende kendskab til forskning, kan indgå i videnskabelige forskningsprojekter som medvirkende alternativ behandler eller konsulent. Som medvirkende alternativ behandler i et forskningsprojekt kan man bidrage med uundværlig viden og praktisk erfaring i alternativ behandling.

Det er et yderst tidskrævende arbejde at medvirke i et forskningsprojekt. Man må være lidt af en ildsjæl for at stå distancen. Det kan være en fordel på forhånd at gøre sig klart, om man er villig til at deltage, selv om man ikke altid får betaling for sit arbejde. Og om man er villig til at indordne sig under andres regler og præmisser.

Hvordan kommer jeg videre?

Du kan få mere viden om det at forske ved at læse teksterne i venstremenuen som indeholder praktiske råd, hvis du selv vil forske eller deltage i et forskningsprojekt.

Anbefalet læsning

Vi kan anbefale følgende bog, som er en praktisk-orienteret håndbog i at planlægge og gennemføre videnskabelige forsøg af høj kvalitet:

Zacharieae B: Det vellykkede Eksperiment: Introduktion til klinisk eksperimentel forskningsmetode. Munksgaard, 1998.