Forskellige typer forskning

Alternativ behandling kan undersøges på mange forskellige måder. De forskellige typer forskning har forskellige formål, som hver især kan give os svar på forskellige spørgsmål.

Effektforskning

En klinisk effektundersøgelse er et sundhedsvidenskabeligt studie, som undersøger, om en bestemt behandling har effekt på en bestemt lidelse eller ej.

Inden for sundhedsområdet er forskningen i effekt (dvs. kliniske effekt undersøgelser) meget anvendt. Det skyldes, at denne type forskning søger at give os svar på, om en bestemt behandling har effekt på en bestemt lidelse eller ej. Altså at besvare spørgsmålet: ”virker det?”

Forskerne kan med effektforskningen undersøge om eksempelvis en tumor bliver større, mindre eller forbliver uforandret ved en bestemt behandling. De kan også undersøge, om kvalme eller smerter stiger, falder eller forbliver uforandret ved en bestemt behandling.

Effektforskning er en vigtig form for forskning, men den giver ikke svar på alt. Effektforskning kan blandt andet ikke give svar på, hvorfor eller hvordan en behandling virker - hvis den virker. For at få svar på den slags spørgsmål må forskerne bruge andre former for undersøgelser som for eksempel studier i virkningsmekanismer.

Andre typer forskning

Ud over effektforskningen findes også mange andre typer forskning, som har forskellige formål og som hver især kan give svar på forskellige spørgsmål.

Eksempler andre typer forskning, som bruges inden for sundhedsområdet, er: 

  • undersøgelser af virkningsmekanismer: her søger forskerne at gøre rede for, hvordan en behandling eventuelt fungerer gennem psykologiske eller kropslige funktioner.
  • brugerundersøgelser: her undersøger forskerne tilbagemeldinger fra patienter, for eksempel om deres tilfredshed eller egen opfattelse af, hvordan en behandling virker.
  • epidemiologiske undersøgelser (sundhedsstatistik): her undersøger forskerne eksempelvis hvor udbredt forskellige sygdomme er i den danske befolkning, og hvor mange, der bruger alternativ behandling.

Inden forskerne går igang med et stort forskningsprojekt, så gennemfører de ofte en pilotundersøgelse. En pilotundersøgelse er en mindre forundersøgelse, som kan give forskerne et fingerpeg om, hvorvidt det kan betale sig at gå i gang med et større og dyrere studie.

Herudover undersøger forskerne også hvilken forskning der allerede findes indenfor et område. Forskerne redegør for den eksisterende forskning i den rapport eller artikel, de skriver om forskningsresulaterne. Men det er også almindeligt at forskere skriver en artikel udelukkende om den eksisterende forskning indenfor et område, altså uden at lave et nyt forskningsprojekt.

En oversigtsartikel, en meta-analyse eller et systematisk review er alle betegnelser for en videnskabelig artikel, som giver en samlet vurdering af al den forskning, der findes om et bestemt emne.

Cochrane-oversigter

Cochrane-oversigter er oversigtsartikler over kliniske effekt undersøgelser indenfor sundhedsområdet. Dvs. Cochrane-oversigterne samler og vurderer resultaterne af alle tidligere offentliggjorte undersøgelser, der er lavet om effekten af en bestemt behandling f.eks. hvilken effekt akupunktur har som smertelindring ved fødsel.

Vi har valgt at bruge Cochrane-oversigter på denne hjemmeside under menupunktet ’Forskning i effekt’. Det har vi valgt blandt andet fordi:

  • oversigtsartikler giver en samlet vurdering af forskningen indenfor et område, og dermed får man en større sikkerhed for at konklusionen er retvisende
  • Cochrane-organisationen sørger for at opdatere oversigterne og udvider også løbende med nye oversigter
  • den danske stat har sørget for, at alle i Danmark via internettet har gratis adgang til oversigterne i Cochrane-biblioteket

Her kan du læse, hvad en Cochrane-oversigt er, hvad den bruges til samt hvilke ulemper og begrænsninger oversigterne har.

Hvad er en Cochrane-oversigt?

Her kan du læse om Cochrane-biblioteket, som er en anerkendt elektronisk database med effektundersøgelser fra hele verden.

Om Cochrane-biblioteket

Her kan du læse om det Nordiske Cochrane Center, som er et videns-og forskningscenter med bopæl på Rigshospitalet i København.

Om det Nordiske Cochrane Center