Fiskeolie mod gigt

Fiskeoliekapsler

Fiskeolie er danske gigtpatienters foretrukne naturlægemiddel. Og to ud af tre er tilfredse med effekten, viser en undersøgelse lavet af Gigtforeningen. Men selvom fiskeolie bruges af personer, der lider af vidt forskellige gigttyper, er det stadig meget usikkert om fiskeoliens mulige effekt gælder for alle gigttyper.

Vi har spurgt to eksperter om deres vurdering af fiskeoliens effekt. Eksperterne er:

  • Læge og ernæringsprofessor, Jørn Dyerberg, som har forsket i fiskeoliens virkning i 40 år
  • Kostrådgiver for Gigtforeningen, Henriette Thorseng

Mest forskning i fiskeolie mod leddegigt

Størstedelen af den forskning, der har undersøgt fiskeoliens effekt på gigtsygdomme er lavet på leddegigtpatienter. Flere forskellige forskningsprojekter konkluderer, at fiskeolien reducerer antallet ømme led hos leddegigtpatienter og nedsætter varigheden af morgenstivhed i leddene.

Professor Jørn Dyerberg var blandt de første, der fik interesse for at undersøge fiskeoliens mulige gavnlige effekt og har forsket i området siden 1970’erne. Ifølge ham, er fiskeoliens vigtigste virkning på leddegigtpatienter, at fiskeolie sænker patienternes forbrug af NSAID.

”NSAID- præparater er effektive, men de har en række bivirkninger. Det betyder ikke så meget for en person, der tager det i ti dage for rygsmerter. Men kan være en betydelig belastning for leddegigtpatienter, der tager NSAID-præparater i årtier, og hvor der kan komme bivirkninger som blødende mavesår,” forklarer Jørn Dyerberg.

Hvor sikker er fiskeoliens virkning mod leddegigt?

Jørn Dyerberg vurderer, at forskningen i fiskeolie til leddegigtpatienter efterhånden er så omfattende, at effekten er så dokumenteret, som den kan blive.

”Der er forskellige niveauer inden for medicinsk forskning, hvor metaanalysen er det højeste, og det har vi nået her – længere kan vi ikke komme på medicinsk niveau. Fiskeoliens virkning er vist med stor sikkerhed, men effekten er ikke dramatisk, den er moderat,” konkluderer Jørn Dyerberg.

Fiskeolie mindsker betændelse

Fiskeoliens gavnlige effekt består tilsyneladende i, at omega-3 fedtsyrerne i fisk og fiskeolie hæmmer den betændelse, der opstår i leddene hos leddegigtpatienter.

”Teorierne bag den mulige gavnlige effekt i behandlingen af personer med leddegigt består blandt andet i, at omega-3 fedtsyrerne fra fisk eller fiskeolie reducerer antallet af de stoffer, som fremmer gigtbetændelsen,” forklarer kostrådgiver ved Gigtforeningen, Henriette Thorseng.

Fiskeolie smører ikke leddene

Fiskeolie er ikke kun populært blandt leddegigtpatienter, men hos alle typer gigtpatienter – og det på trods af det meste forskning i fiskeolie har fokuseret på effekten på leddegigt.

Henriette Thorseng gætter på, at den udbredte brug af fiskeolie hos gigtpatienter generelt kan bero på skrøner om fiskeoliens effekt.

”Vi hører ofte den misforståelse, at fiskeolie smører leddene, men det er ikke rigtigt. Fiskeoliens mulige effekt består i at virke hæmmende på gigtbetændelse, og det er relevant for de inflammatoriske gigtsygdomme som leddegigt,” siger hun.

Men Henriette Thorseng vurderer alligevel, at det er muligt, at fiskeolien også kan hjælpe slidgigtpatienter.

”Man kan jo overveje, om omega-3 fedtsyrerne kan have de samme effekter ved slidgigt som ved leddegigt, da der periodisk kan opstå betændelse i forbindelse med slidgigt,” siger hun.

Uvist om fiskeolie virker mod slidgigt

Gigtforeningens undersøgelse viser, at fiskeolie også er det mest benyttede naturlægemiddel blandt slidgigtpatienter. Og det på trods af, at fiskeoliens virkning mod slidgigt langt fra er undersøgt til bunds.

”Der er ikke meget forskning i fiskeolie mod slidgigt – her er vi på et helt andet niveau,” konstaterer Jørn Dyerberg og uddyber: ”Der er muligvis en effekt, men det er ikke klinisk bevistført.”

Jørn Dyerberg vil ikke udelukke, at mere forskning vil afsløre, at fiskeolie også kan gavne slidgigtpatienter.

”Jeg har haft den lykke at forske i fiskeolie i mange år, men det er et forskningsområde i eksplosiv vækst – også inden for andre sygdomme. Der vil derfor givetvis komme nye studier og det vil vise sig, om fiskeolie har effekt på slidgigt.”

Bivirkninger og forsigtighedsregler

De mest almindelige bivirkninger er ifølge Henriette Thorseng opstød med fiskesmag.

Hun forklarer desuden, at fiskeolie muligvis virker blodfortyndende. Derfor skal gigtpatienter, der er i behandling med blodfortyndende medicin, være opmærksomme på, at fiskeolie muligvis kan forstærke virkningen af medicinen. Og Gigtforeningen råder til, at man stopper indtaget af fiskeolie et par uger før en operation.

Jørn Dyerberg mener, at der ikke er alvorlige risici forbundet med indtag af fiskeolie inden for den anbefalede dosis af op til fem gram koncentreret fiskeolie om dagen.

”Herregud, fiskeolie er ikke medicin. Det tages som medicin, men er jo det samme som at spise sild eller makrel. De oprindelige grønlændere levede af store mængder fisk og sæl, og de spiste dagligt, hvad der svarer til op imod 13 til 15 gram koncentreret fiskeolie, og det var der jo ingen risici forbundet med,” siger han.

Vi anbefaler

Vi anbefaler med fiskeolie som med andre naturlægemidler, at du taler med din læge, hvis du får receptpligtig medicin og samtidig ønsker at tage kosttilskud eller naturlægemidler.

Naturmedicin kan påvirke gigtmedicin

Her kan du se, hvad du selv kan gøre for at tjekke din naturmedicin.

Tjek din naturmedicin

Find flere oplysninger om fiskeole mod gigt på Gigtforeningens hjemmeside.

Gigtforeningen om fiskeolie mod gigt

Kilder

Leddegigt:

Nielsen GL, et al.: ”"The Effects of Dietary Supplementation with n-3 Polyunsaturated Fatty Acids inPatents with Rheumatoid Arthritis: A Randomized Double Blind Trial", European Journal of Clinical Investigation, 1992

Galarraga, B et al: "Cod liver oil (n-3 fatty acids) as a non-steroidal anti-inflammatory drug sparring agent in rheumatoid arthritis", Rheumatology (Oxford), 2008

Kolahi S, et al: "Fish oil supplementation decreases serum soluble receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand/osteoprotegerin ratio in female patients with rheumatoid arthritis", Clinical Biochemestry, 2009

Goldberg RJ, et al: "A meta-analysis of the analgesic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for inflammatory joint pain", PAIN, 2007

Fortin PR, et al: "Validation of a meta-analysis: the effects of fish oil in rheumatoid arthritis", Journal of clinical epidemiology, 1995

Harris WS: "Expert opinion: omega-3 fatty acids and bleeding-cause for concern?" American Journal of cardiology, 2007

Slidgigt:

Rosenbaum CC, et al: "Antioxidants and anti-inflammatory dietary supplements for osteoarthritis and rheumatoid arthritis", Alternative therapies in health and medicine, 2010