Gigtlægen om alternativ behandling

Her kan du læse reumatolog Ulrich Fredbergs indlæg om alternativ behandling til gigtpatienter. Ulrich Fredberg er ledende overlæge på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.

 

 

Gigtpatienters brug af alternativ behandling

En betydelig del af danske gigtpatienter anvender alternativ behandling, hyppigst massage, akupunktur og zoneterapi, men også forskellige former for naturmedicin.

Der er ingen tvivl om, at mange patienter har positive oplevelser med brug af alternativ behandling. I mange tilfælde kan den ukompliceret kombineres med lægens ordinerede behandling.

Der er dog som ved al anden behandling både en række fordele og ulemper ved den alternative gigtbehandling.

Fordele og ulemper ved alternativ behandling

Fordelene ved den alternative gigtbehandling er naturligvis, at mange føler en bedring af behandlingen.

Ulemperne er, at der for mange alternative behandlinger er utilstrækkelig viden om graden af såvel effekt som bivirkninger.

De mest gængse alternative behandlingsformer inden for gigt er massage og zoneterapi, som kun har yderst begrænsede bivirkninger og i det store hele anses som ufarlige.

Risiko for bivirkninger ved naturmedicin

Det forholder sig mere usikkert, hvad angår den naturmedicinske behandling.

Der er endnu ikke fundet medicinsk behandling uden bivirkninger, så hvis man får medicinsk behandling, der hjælper – det være sig naturmedicin eller konventionel – må man derfor forvente, at der også er en risiko for bivirkninger. Enten fordi naturmedicinen i sig selv kan have bivirkninger, eller fordi kombinationen med anden medicin kan udløse nye og ofte ukendte bivirkninger.

Gå til lægen hurtigst muligt

Den største risiko ved den alternative behandling består måske i, at nogle patienter udskyder en lægeordineret behandling. Derved udsætter de sig for en uhensigtsmæssig helbredsrisiko. 

For eksempel har udviklingen inden for leddegigtbehandling de seneste år vist, at behandlingen bør iværksættes hurtigst muligt og meget mere aggressivt end for blot få år siden. Hurtig og aggressiv behandling kan nemlig bremse sygdommen inden leddene ødelægges. Ligeledes mener man, at hurtig og aggressiv behandling ud over at reducere invaliditet også forøger såvel livskvalitet som livslængde. 

Hvis man udskyder den lægeordinerede behandling i blot nogle få måneder, kan det til gengæld medføre varige skader på leddene.

Et supplement til konventionel behandling

De fleste gigtpatienter kan roligt forsætte deres alternative behandlinger, hvis den alternative behandling ikke anvendes til at fravælge den lægeordinerede behandling, der beviseligt vides at hjælpe. Samtidig skal man være klar over den ofte manglende viden om virkning og bivirkninger inden for alternativ behandling. 

Der er ikke tvivl om, at den behandlende læge vil hilse gigtpatienternes information om alternativ behandling velkommen – informationen er faktisk helt afgørende for lægens planlægning af behandling og eventuel reaktion på mulige bivirkninger.