Hyben mod gigt

Hyben

Hyben er gigtpatienters fjerde mest foretrukne naturlægemiddel. I det forløbne årti har læger og forskere i Danmark, Norge og Tyskland derfor set nærmere på den lille frugts effekt på gigt. Og resultaterne er lovende, mener overlæge Kaj Winther.

Hyben mod slidgigt

Kaj Winther har i flere år testet virkningen af et standardiseret hybenpulver mod slidgigt. Han har været involveret i tre større forskningsprojekter og har hver gang været positivt overrasket over konklusionerne.

En undersøgelse af hyben til patienter med slidgigt i knæ og hofte hos 94 patienter viste blandt andet, at forbruget af smertestillende (paracetamol) faldt med 40 procent hos de patienter, der fik hybenpulver.

I undersøgelsen blev patienterne delt op i to grupper, hvor den ene gruppe fik hybenpulver, mens den anden gruppe fik placebo, som er en slags 'snydemedicin', der ikke har nogen virkning. I gruppen, der fik placebo, var der en lille stigning i forbruget af smertestillende. 

Lindring af smerter og stive led

Samme undersøgelse viste desuden, at det testede hybenpræparat muligvis har en lindrende effekt på både ømme og stive led.

"Da vi jo ikke direkte kan måle smerte og stivhed på en skala, fik vi forsøgspersonerne til at udfylde spørgeskemaer om, hvordan de følte smerte og stivhed. Her kunne vi se, at patienterne både følte mindre smerte og mindre stivhed, når de fik hybenpulveret," fortæller Kaj Winther.

På baggrund af undersøgelsen, konkluderer han, at der er tydelige tegn på, at hyben kan hjælpe på symptomer på slidgigt og reducere forbruget af traditionel smertelindrende medicin.

"Det stemmer overens med lignende undersøgelser i Norge," siger Kaj Winther.

I det norske forsøg deltog patienter, der skulle have indopereret et nyt led. Forsøgspersonerne led af svær slidgigt, og det betød at de havde svært ved at bevæge de slidte led. Kaj Winther forklarer, at det blev lindret med 40 procent hos dem, der fik det standardiserede hybenpulver, mens der ikke var nogen effekt hos placebogruppen.

Mest populært blandt leddegigtpatienter

Selvom det meste forskning fokuserer på hybens effekt mod sliddigt, er det mest populært blandt leddegigtpatienter. Her bruges det af fire ud af ti, mens kun tre ud af ti slidgigtpatienter tager hybenpræparater, viser de seneste tal fra Gigtforeningen.

Leddegigtpatienterne er også de mest positive over for hyben, hvor over halvdelen er tilfredse med effekten. Omvendt er kun lidt over en tredjedel af slidgigtpatienterne tilfredse.

Forskning i hyben mod leddegigt

Hybens popularitet blandt leddegigtpatienter fik i 2005 Kaj Winther og andre forskere i Danmark og Tyskland til at undersøge hyben hos 89 leddegigtpatienter.
Patienterne blev efter tre og seks måneder evalueret ud fra deres evne til at udøve almindelige hverdagsaktiviteter, som at tage tøj på, tage fat om noget, spise, gå og deltage i hverdagsaktiviteter.

"Undersøgelsen viste, at antallet af ømme led blev reduceret med 45 procent hos den gruppe patienter, der fik hybenpræparatet, mens patienterne, der fik placebo, fik det dårligere," siger Kaj Winther og uddyber: "Der var desuden en forbedring af livskvalitet hos hybengruppen, som ikke blev fundet hos placebogruppen."

Kaj Winther forklarer, at der dog ikke var nogen tydelig forskel på smerteniveauet hos de to grupper. Derfor mener han, at det er vigtigt med mere forskning af hybens mulige effekt på leddegigt, før hybenpræparater kan anbefales fra et lægeligt perspektiv.

Hyben er ikke bare hyben

I de undersøgelser Kaj Winther har været involveret i, har han hver gang brugt samme hybenpræparat. Og han mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hyben ikke bare er hyben.

Hyben er en frugt, der indeholder mange vitaminer, især c-vitaminer. Kaj Winther vurderer dog, at mængden af c-vitamin ikke alene kan forklare en mulig virkning.

"Der er stor forskel på forskellige hybensorters indhold af såvel vitamin C som det galactolipid, som vi i dag ved er én af årsagerne til, at hyben er spændende at forske i," siger han og fastslår, at det derfor endnu ikke er muligt, at sige noget om hyben generelt, men kun om det enkelte pulver, som indtil videre er blevet testet.

Hybens mulige effekt

På Farmaceutisk Fakultet på Københavns Universitet ønsker en gruppe forskere at finde ud af, hvad der er grunden til de positive resultater, når hyben testes på forskellige grupper af gigtpatienter.

De har blandt andet set på stoffet galactolipid, som er en fedtsyre, der findes i hyben. Fedtsyren hæmmer tilsyneladende de hvide blodlegemer i at samle sig i en infektion, eksempelvis betændte led. Det kan mindske smerterne hos patienten.

Desuden ser det ud til, at hyben ligesom gigtmedicinen NSAID hæmmer dannelsen af prostaglandiner, som er smertefremkaldende.

Professor i planteindholdsstoffer ved Farmaceutisk Fakultet, Søren Brøgger Christensen, mener dog ikke, at de endnu har fundet et stof, som alene kan forklare hybens virkning.

"Der er noget om effekten, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad det er, der gør det," siger Søren Brøgger Christensen.

Han forklarer, at der muligvis er tale om en kombination af flere ting. I fremtiden vil de også se nærmere på forskellene i indholdsstofferne i de forskellige hybensorter.

Bivirkninger og forsigtighedsregler

Undersøgelserne har ikke vist tegn på alvorlige bivirkninger. I nogle forskningsprojekter klagede få forsøgspersoner over milde bivirkninger som diarre, forstoppelse og nældefeber. Men der var ikke betydelig forskel på bivirkningerne hos de patienter, der fik hybenpræparater og de, der fik placebopræparater.

Kilder

Winther K, et al: "A powder made from seeds and shells of a rose-hip subspecies (Rosa canina) reduces symptoms of knee and hip osteoarthritis: a radomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial", Scandinavian journal of rheumatology, 2005

Willich SN, et al.: "Rose hip herbal remedy in patients with rheumatoid arthritis – a randomised controlled trial", Phytomedicine 17, 2010