Marsvin kan hjælpe gravide kvinder

Forsøg viser, at mangel på c-vitamin selv i mild grad har store konsekvenser for udviklingen af hjernen hos marsvinefostre. Forskerne vil nu undersøge, om det samme gælder for mennesker.

Nyfødte marsvin, som har været udsat for C-vitaminmangel, har 30% færre nerveceller i hjernen og en markant dårligere hukommelse.

Det viser forsøg med marsvin, der er gennemført af Jens Lykkesfeldt, som er professor i eksperimentel farmakologi og toksikologi ved Københavns Universitet.

”Som antioxidant er c-vitamin meget vigtig for hjernen. Mangel på c-vitamin resulterer i en betydelig svækkelse af hukommelsen. De forandringer, vi har fundet, svarer til et kæmpe traume på hjernen,” forklarer han.

Undersøgelser af gravide kvinder

Resultaterne af marsvineforsøgene giver grund til at tro, at også c-vitaminmangel hos gravide kvinder kan give deres fostre hjerneskader. Marsvin optager, omsætter og udskiller nemlig c-vitamin omtrent på samme måde som mennesker.

”På den måde minder marsvin og mennesker om hinanden,” forklarer Jens Lykkesfeldt.

I Danmark findes endnu ingen undersøgelser over befolkningens c-vitaminstatus, men undersøgelser fra USA viser, at 15% af den amerikanske befolkning (ikke-rygere) mangler C-vitamin. Problemet er endnu større hos rygerne, hvor antallet nærmer sig 50%.

Jens Lykkesfeldt og hans forskerkolleger vil derfor nu lave en befolkningsundersøgelse, som skal give overblik over problemets omfang i Danmark.

Det vil de gøre i samarbejde med Skejby Sygehus ved at tage blodprøver og måle c-vitaminniveauet hos et større antal gravide danske kvinder og deres nyfødte.

”Mit gæt er, at fem til ti procent af de ikke-rygende kvinder vil mangle c-vitamin - og måske helt op til 25-30% af rygerne,” siger han.

Konsekvenser af c-vitaminmangel

Jens Lykkesfeldt understreger, at det er svært at sige præcis, hvordan mangel på c-vitamin vil udmønte sig hos mennesker.

”Men man kunne frygte, at børnene vil have lavere intelligens, så de for eksempel vil klare sig dårligere i skolen,” tilføjer han.

Han er i øjeblikket i gang med at trække flere resultater ud af sine marsvinestudier, som skal vise, om skaderne kan udbedres senere.

”Der sker en vækstspurt i den sidste del af graviditeten, og selv efter fødslen foregår der en vis celledeling i hjernen. Derfor er det langt fra utænkeligt, at skaderne af c-vitaminmangel kan reverseres i et vist omfang,” siger han.

Mange af problemerne vil ifølge Jens Lykkesfeldt kunne afhjælpes med en vitaminpille til de udsatte grupper, hvilket i de fleste tilfælde vil være rygerne og de, som spiser usundt og ensidigt

”Det er fortvivlende, hvis skaderne opstår, når man tænker på, hvor let det er at gøre noget ved,” siger han.

C-vitamin findes i:
 
  • Citrusfrugter
  • Bær
  • Tomater
  • Blomkål
  • Kartofler
  • Grønne blad-grøntsager.

Kilde: www.netdoktor.dk


Fødevarestyrelsen: Kosttilskud under graviditet

Anbefalet daglig tilførsel

Denne nyhed blev offentliggjort: 19.11.09