Ambulancemusik mod stress hos hjertepatienter

Et nyt forskningsprojekt skal afdække, om musik i ambulancen kan give hjertepatienter livsvigtig afstresning i de afgørende minutter under transporten til sygehuset.

Stress er gift for hjertepatienter

Sirenehyl, bippende apparater og klaprende døre er lyde, der kan genere og stresse de fleste. Men er man hjertepatient kan stress betyde forskellen på liv eller død.

"Vores foreløbige resultater giver grund til at tro, at de mange lyde under transporten i ambulancen - og især sirenen - stresser hjertepatienterne maximalt. Men stress er gift for hjertepatienter, og derfor kan det være afgørende, at vi minimerer den dårlige lyd i ambulancerne," siger Per Thorgaard, som er ledende overlæge ved 1. afdeling for Anæstesi- og Intensiv Terapi på Aalborg Sygehus ved Århus Universitetshospital.

Han har gennem flere år arbejdet med specialfremstillet musik til opvågnings- og hjertepatienter og er en af initiativtagerne bag undersøgelsen af musik til hjertepatienter i ambulancerne.

Per Thorgaard og hans kolleger har blandt andet lavet foreløbige undersøgelser ved at placere mikrofoner ved hjertepatienters ører under ambulancetransport og optaget de lyde, der gik ind i hjernen på patienterne.

"Det gør et stort indtryk at lytte med på denne måde,” siger Per Thorgaard. "Man hører, hvad patienterne oplever akustisk. Patienterne angav især sirenehyl, motorstøj, raslelyde og elektroniske stemmer fra apparatur som de værste 'stressere'. Tilsvarende var det lyde i form af menneskelig tiltale, der havde den største beroligende effekt."

Musik testes ved lang transporttid

Hjertepatienter udsættes ofte for længere transport end andre patienter, fordi de skal indlægges på regionernes specialafdelinger for hjertesygdom. I yderdistrikterne er der ofte tale om en transporttid på mere end 20 minutter.

Per Thorgaard og hans forskerkolleger er i samarbejde med Falck derfor klar til at teste musikken på hjertepatienter i ambulancerne i yderdistrikter i Region Nord, hvor køretiden til Aalborg Universitetssygehus er over 20 minutter.

"Viser det sig, at musikken gør en oplevelsesmæssig forskel for patienterne og nedsætter deres stressniveau, vil designet musikmiljø uden tvivl blive indført i alle ambulancer landet over," siger Per Thorgaard og tilføjer, at det kan gøres med en yderst beskeden økonomisk indsats.

Musik med 60 slag i minuttet

Den konservatorieuddannede musiker Jacob Gurevitsch har fået opgaven at udvikle den specielle musik til ambulancerne.

Jacob Gurevitsch har tidligere arbejdet med at udvikle afstressende musik til mennesker, som har brug for ro. Musikken er ofte kendetegnet ved en rytme på omkring 60 slag i minuttet, hvilket svarer til et rask menneskes naturlige hvilepuls.

Mere om undersøgelsen

Per Thorgaard er ud over sit arbejde som overlæge på Aalborg Sygehus ved Århus Universitetshospital også leder af det internationale forskernetværk Ausira, som arbejder med musik til sundhedsfremme og til restitution efter sygdom.

Musikken i ambulancerne vil blive testet på i alt 150 hjertepatienter.

En gruppe patienter vil få tilbudt at høre musik med det samme, de kommer i ambulancen. Efter 10 minutter med musik, vil de få tilbudt at få slukket for musikken.

En anden gruppe patienter vil ikke få tilbudt musik med det samme, de kommer i ambulancen, men først efter 10 minutter.

Begge grupper vil blive spurgt, om de foretrækker musik eller ikke-musik.

Patienternes angst og stressniveau vil blive undersøgt.