Kræft og alternativ behandling

Stemningsbillede: blåbær

Mange kræftpatienter bruger alternativ behandling og naturmedicin. Ofte sker det som et supplement til lægernes behandling.

En undersøgelse fra 2010 viser, at kræftpatienter oplever, at den etablerede behandling først og fremmest fokuserer på at kurere kræft som fysisk sygdom. Med alternativ behandling får kræftpatienten rettet fokus ikke kun på det fysiske, men også på de sociale, psykiske og eksistentielle sider af sygdommen.

Undersøgelsen viste, at kræftpatienterne bruger alternativ behandling for:

  • at bedre være i stand til at leve med sygdommen og eventuelle bivirkninger af den konventionelle behandling
  • at gøre noget aktivt selv
  • at opnå fysisk og psykisk velvære
  • at klare afmagtsfølelse.

Kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling