Alternativ behandling på sygehus

Sundhedsstyrelsen opfordrede i 2000 landets sygehuse til at acceptere, hvis patienter ønsker alternativ behandling, mens de er indlagt.

Det forudsætter:

  • At du selv betaler for den alternative behandling.
  • At den ansvarlige læge på din afdeling skønner, at behandlingen ikke er til gene for afdelingen.
  • At den ansvarlige læge på din afdeling skønner, at behandlingen er uden risiko for dig.

Sundhedsstyrelsens brev om alternativ behandling på sygehus