Haveterapi mod stress

Haveterapi

En kompostbunke, et bål, en sø og et drivhus er nogle af elementerne i terapihaven Nacadia, som skal hjælpe stressramte med at finde indre ro. Behandlingen foregår konkret i haven, som er fyldt med symboler på de processer, der foregår i sindet.

En specialdesignet have

I Arboretet i Hørsholm findes terapihaven Nacadia, hvor psykologer og haveterapeuter behandler personer med stress og forsker i haveterapi. Her har stressramte mulighed for at følge et 10-ugers behandlingsforløb med tre timer tre gange om ugen.

Behandlingen foregår enten i havens natur eller drivhus og består bl.a. af individuelle samtaler med en psykolog, kognitiv terapi understøttet af mindfulness og forskellige haveaktiviteter.

»Haven er indrettet, så alle deltagere kan finde et sted, der passer til deres sindsstemning, når de bevæger sig ud i haven. For eksempel kan de gå op på en stor træterasse med udsigt over haven. Hvis de ikke har lyst til at blive set, er der andre steder, som er tæt omkransede,« fortæller Dorthe Djernis, psykolog og haveterapeut ved Nacadia.

Aktiviteter der giver mening og ro

Ifølge Dorthe Djernis har dagene forskelligt indhold, men de starter og slutter altid ens.

»Vi begynder altid ved havens bål, hvor deltagerne har mulighed for bare at sidde og kigge ind i flammerne. Haveterapeuten laver nogle mindfullness-øvelser med deltagerne for at komme stille og roligt i gang og skabe ro, og introducerer så dagens tema. Derefter spredes deltagerne i haven til aktiviteter, som er tilpasset den enkelte,« siger Dorthe Djernis.

Aktiviteterne varierer efter årstiden, men i Nacadia er det vigtigt, at aktiviteterne også kommer haven til gode. Dorthe Djernis fortæller:

»Aktiviteterne skal altid gøre en positiv forskel for haven, så de også giver mening for deltageren. Mens deltagerne er i gang med deres aktiviteter, bevæger haveterapeuten sig rundt og taler med dem efter behov. Til slut samles vi alle for at afrunde dagen ved bålet for eksempel med en øvelse i mindfulness.«

Bruger naturen som symbol

Haven er ikke kun en fysisk ramme for behandlingen, som gør en række aktiviteter mulige. Dens natur bruges også på et symbolsk plan for at hjælpe deltagerne til nogle dybere erkendelser.

»Naturen i haven ligner naturen i menneskets krop og psyke, og derfor kan vi hente billeder på sindets processer i haven. For eksempel skal planter have næring for at vokse, ligesom mennesket skal huske at nære sig selv og ikke kun yde. I haveterapien kan vi arbejde konkret med symbolerne. En opgave til deltagerne er f.eks. at tage sig af planter ved at gøde og vande dem,« fortæller Dorthe Djernis.

Havens kompostbunke er derfor heller ikke et helt tilfældigt element i haven.

»Et andet symbol er kompostbunken, hvor affald bliver til noget nyt og brugbart i form af jord. På samme vis forholder det sig hos mennesket, hvor der kan komme noget godt og nyt, hvis vi bearbejder det, vi slæber rundt på, i stedet for at forkaste det,« fortæller Dorthe Djernis.

Forskning i haveterapi i Nacadia

Planlægningen af Terapihaven Nacadia begyndte som projekt under Skov & Landskab ved Københavns Universitet i 2007. Fire år efter var haven anlagt, og i november 2011 blev haven indviet.

I 2013 begyndte forskningsprojektet NEST (Nacadia Effect Study) i Nacadia, som skal studere terapihavens virkning i behandlingen af stressramte. Projektet, der ledes af lektor Anna Ulrika Karlsson Stigsdotter fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet, skal sammenligne terapien i Nacadia med traditionel stressterapi og undersøge brugen af naturens symbolik i behandlingen af stress.

Terapien og designet af haven Nacadia er baseret på eksisterende forskning. Det, der skal undersøges, er, om en kombination af behandlingselementerne virker. Samtidig er det meningen, at haven skal udvikle sig løbende og i takt med nye forskningsresultater, bl.a. fra forskningsprojektet NEST.

Læs mere om den forskning, som terapien og designet af Nacadia er baseret på:

Outreach and Publications