Mindfulness og depression

Ældre dame ved træ

Behandling med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) kan mindske risikoen for tilbagefald hos patienter med tilbagevendende svær depression, som er i bedring.

Det viser en metaanalyse, som ph.d. studerende og psykolog Jacob Piet og professor Esben Hougaard fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet står bag. 

Mindre risiko for tilbagefald

Metaanalysen viser, at risikoen for tilbagefald hos patienter med tilbagevendende svær depression, som er i bedring, mindskes med 34 % ved brug af MBKT sammenlignet med den sædvanlige behandling eller placebo.

Hos depressive patienter i bedring, som tidligere har haft tre eller flere depressive episoder, blev risikoen for tilbagefald ifølge analysen mindsket med 43 %.

For en mindre gruppe af patienter med to tidligere depressive perioder viste analysen ikke, at risikoen for tilbagefald blev mindre. Ud fra metaanalysen er det ikke muligt at sige, hvorfor denne patientgruppe skiller sig ud med hensyn til effekten af MBKT.

Mindfulness som del af behandlingsprogrammet

Hos patienter med svær depression, som er i bedring, er der stor sandsynlighed for tilbagefald, og risikoen for tilbagefald stiger for hver ny episode.

Ifølge Psykiatrifonden får ca. 30 % tilbagefald allerede inden for det første år, og 70-80 % i løbet af livet.

I undersøgelserne, som indgår i metaanalysen, har man netop set på denne type patienter.

Undersøgelserne handler om brugen af det manualiserede behandlingsprogram MBKT (mindfulness-baseret kognitiv terapi), som er særligt udviklet med henblik på at forebygge tilbagefald hos svært deprimerede.

»Mindfulness-baseret kognitiv terapi er et særligt udviklet behandlingsprogram, der integrerer metoder fra kognitiv adfærdsterapi, f.eks. psykoedukation, med systematisk træning i mindfulness meditation,« fortæller Jacob Piet. 

Mindfulness-øvelserne står med andre ord ikke alene i behandlingen.

Behandlingsprogrammet som varer otte uger, indebærer blandt andet en times træning med mindfulness øvelser hver dag.

»Det kan være hårdt arbejde, hvis man har det dårligt,« fortæller Jacob Piet og understreger, at det ikke er en nem behandling.

Det er derfor også en vigtig forudsætning for behandling med MBKT, at patienten er motiveret.

Jacob Piet ser MBKT som en forebyggende behandling, der potentielt i fremtiden kan bruges i stedet for vedligeholdende antidepressiv medicin.

»Der er brug for mere forskning, men i to af studierne i metaanalysen er brugen af MBKT sammenlignet med brug af antidepressiv medicin blevet undersøgt. Og de studier viste, at MBKT virker mindst lige så effektivt som medicin til forebyggelse af tilbagefald,« siger Jacob Piet.

Kilde

Clinical Psychology Review, 15. maj 2011, Vol/bind 31:
"The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis."