Perikum mod depression

Naturlægemidler med planten perikum sælges som middel mod nedtrykthed, modløshed, tristhed og depression.

Vi har talt med en ekspert om brugen af perikum mod depression med udgangspunkt i Cochrane-oversigten "St John's wort for major depression".

Eksperten er Kaj Sparle Christensen, praktiserende læge, seniorforsker og ph.d på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Virker perikum på depression?

Cochrane har siden 1993 sammenlignet og vurderet forskning i perikum mod depression.

Ifølge Kaj Sparle Christensen viser Cochrane-oversigten "St John's wort for major depression" fra 2009, at:

  • Perikum-præparater virker mod let til moderat depression
  • Perikum-præparater giver færre bivirkninger end anden antidepressiv medicin
  • For patienter, der lider af en alvorlig depression, er beviserne for effekt utilstrækkelige.

»Konklusionerne er især interessante for de mennesker, som ikke opfylder kravene for at få antidepressiv medicin, men som er langvarigt stressede, angste eller let til moderat deprimerede. De mennesker vil muligvis kunne opleve en bedring i deres tilstand ved at bruge præparater med perikum-ekstrakt,« forklarer Kaj Sparle Christensen.

Mangel på viden

I sin praksis får Kaj Sparle Christensen ikke mange henvendelser fra sine patienter om perikum.

»Jeg ved ikke, om mine patienter bruger det, eller de bare ikke fortæller om det. Hvis de bruger det, er det dog meget vigtigt, at de fortæller mig det. Det er vigtigt, for at vi kan følge patienten, og se om præparatet har en virkning. Hvis det ikke har det, er der ingen grund til at fortsætte behandlingen,« siger Kaj Sparle Christensen.

Ifølge Kaj Sparle Christensen er naturlægemidler ikke et område, der forskes ret meget i, og praktiserende læger kunne generelt bruge mere viden på området.

Han mener, det derfor er vigtigt, at patienterne taler med deres læge, hvis de overvejer at bruge perikum-præparater. Ved at overvåge patienterne kan lægen nemlig lære mere om præparaterne, og om hvordan de virker. Lægen kan også holde øje med ukendte bivirkninger, som patienten ikke umiddelbart mærker noget til.

Perikum påvirker anden medicin

En anden vigtig grund til at tale med lægen, før man tager lægemidler med perikum, er, at perikum interagerer med anden medicin. Perikum kan for eksempel svække virkningen af p-piller, hjertemedicin, behandling med metadon og medicin til HIV-patienter.

»Ifølge Cochranes gennemgang er bivirkninger af perikum-ekstrakt mod depression sjældne. Som patient skal man dog være opmærksom på interaktion med anden medicin, da perikum-ekstrakt kan reducere virkningen af anden medicin betydeligt,« fortæller Kaj Sparle Christensen.

Du kan selv undersøge, hvilke præparater som interagerer med perikum i Lægemiddelstyrelsens database Medicinkombination.dk. Du skal blot skrive 'perikon' i søgefeltet.

Medicinkombination.dk

Forskellige undersøgelser

Selvom konklusionerne er positive, og det ser ud til, at perikum virker mod let til moderat depression, er der alligevel for lægerne et stykke vej til de helt klare anbefalinger til patienterne.

Usikkerheden om konklusionerne skyldes, at de undersøgelser, som Cochrane-oversigten bygger på, er indbyrdes forskellige.

»Forskellene mellem undersøgelserne gør, at forfatterne har svært ved at komme med klare anbefalinger,« forklarer Kaj Sparle Christensen og peger blandt andet på, at undersøgelser, der er lavet i tysktalende lande med en lang tradition for brug af perikum, viser en større effekt af perikum end undersøgelser fra andre lande. Der er også en tendens til, at større undersøgelser med mange deltagere viser mindre positiv effekt end undersøgelser med få deltagere.
 
Samtidig er de perikum-præparater, som testes i de forskellige undersøgelser, fremstillet på forskellig måde. Det betyder, at undersøgelserne ikke har brugt helt identiske naturlægemidler med perikum, og det kan ikke udelukkes, at det påvirker forskningsresultaterne.

Kilde

Cochrane-oversigt: St John's wort for major depression